ღ B i N A M oo N E S H o N ღ


             

 

تاريخ دوشنبه ۵ دی۱۳۹۰سـاعت 16:53 نويسنده FARooGH♦

 

 

تعطییییییییییییییییییل خواهد شد وبلاگ..

تاريخ دوشنبه ۱۶ شهریور۱۳۹۴سـاعت 23:6 نويسنده FARooGH♦

 

اِنـقـِضــآیِ خــآص بــودنـت بـه پـآیـآن رسـیـد

دیـگـه بـه تـو فـِکـر نــِمـیـکــُـنــَم

گــُـنـآه اســت!!

چــِشــم دآشــتـَـن بـه مــآل غــَریـبـه هـآ

 

 

تاريخ پنجشنبه ۱ اسفند۱۳۹۲سـاعت 12:50 نويسنده FARooGH♦

 

دلـ♥ـم خـیـلــی بــیــشــتــر از حـجـمــش پـــُر اســت ؛

پــُـر از جــایِ خــالـیِ ♥تـــو♥

پــُـر از دلـ♥ـتــنـگی بـرای نگــاهِ تـــو

پــُـر از خــاطـراتِ قــدم زدن

در کـوچــه پــس کــوچـه هـــای شــهـر بـا تــ♥ـــو

پــُـر از حــس پــرواز

پــُـر از تــــــــ♥ـــــــــو

 

تاريخ شنبه ۵ بهمن۱۳۹۲سـاعت 14:13 نويسنده FARooGH♦

 
میـــــــ ـان دِلتَنگــــــی هایَــــــم باشــ ـــــــ تا فَراموشَـــ ـــت نَکُــــــنَم

تا بــــه یاد داشـــ ـــته باشَمَـــــت

تا بویَـــ ــــت را حِــس کُنَـــــــم

تا بِــــــ ـدانَــــم که هَستـ ـــــی

تَـــــــ ـمامِ دُنیـــ ــــام قَلبَــــمه

دنیـــ ــــام باشــــ ـــه واسه تــ ـــــــو

تا بِدانــــ ـــی میانِ ثانیــــ ـــه هایِ دِلتَنگیـــــهامـــ تــــــو وجــــــ ــــود داریــــ ـــ

فَــقَط تـــ ــــو.
 
تاريخ شنبه ۷ دی۱۳۹۲سـاعت 18:27 نويسنده FARooGH♦

 

ﺗﻤﺎﻣـِ ﺧَﻨﺪﻫـ ﻫﺎﯾﻤـ ﺭﺁ ﻧــﺬﺭ ﮐﺮﺩﻫـ ﺍﻣـ

 

ﮐﻬـ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﻣـ ﻧﮕﯿــﺮَﺩ،

 

ﺍﻣـ ﺁ ﺷَﺒـ ـﻬﺎ

 

ﻭﺁﯼ ﺍَﺯ ﺷَﺒـ ﻫﺂ

 

ﻫَﻮﺍﯾـِ ﺁﻏﻮﺷﺘــْـ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﻣـ ﻣﯿﮑُﻨـ ـﺪ،

 

ﻭ ﻣَﻨــ ﺩَﺭ ﺍَﺷﮑــْ ﻏَـ ــﺮﻗـ ﻣﯽ ﺷَﻮَﻣــ

 

 

تاريخ سه شنبه ۳ دی۱۳۹۲سـاعت 19:16 نويسنده FARooGH♦

 

هَمیشـِـــہ آز آمَدن "ن" بَر سر "کَلـــِـــــمآت

 

می تَرســـَــمـ

 

نَــ دآشتـــَـن تُو

 

نـَـ بُودَنـــ تُو

 

نــَ مآندَنــــ تُو

 

کآشـــ آیــن بآر حدآقل "دلِ وآژه" برآیــَــمـ

 

مــی سُوختـــــــــ

 

خَبــَر میــــدآد آز "نـَـ رفتــــن" تُو

 

کآشـــ

کآشـــ

کآشـــ

 

تاريخ سه شنبه ۲۶ آذر۱۳۹۲سـاعت 23:15 نويسنده FARooGH♦

 

بَـعـضـے وقـت هـا سُکـ♥ــوُت مـیِـکُـنـے

چـُوלּ آنـقَـدر رَنـجـیـده اے کِـہ نِـمـے خـوآهـے حـَرفـے بِـزَنـے

 

بـَـعـضـے وَقـت هـا سُکـــوُت مـیـکُـنـے

چُــــوלּ واقـِـعـَا حـَرفـے واســِـه گُـفـتَـלּ نَــدارے

 

گـآه سُـکــوُت یــہ اِعــتِراضِـــہ

گـــآهــے هـَــمــ بـِـہ اِنــتـِـظـــآر

 

اَمـا بـیـشـتَـر سُکـُوت واسـہ ایـنـہ کِـہ

هـیـچ کَلَمِــہ اے نِـمـے تـوُنـِـہ غَـمے رُو کِـہ تُـو دَر وُجـودت دآرے تــُـوصـیـف کـُـنـِــہ

 

تاريخ جمعه ۲۲ آذر۱۳۹۲سـاعت 19:27 نويسنده FARooGH♦

 

هَـمیشه بـآید کَسـی باشد

کـــہ مــَعنی سه نقطه‌هاے انتهاے جمله‌هایَتـــ را بفهمد

هَـمیشه بـآید کسـی باشد

تا بُغض‌هایتــ را قبل از لرزیدن چـآنه‌ات بفهمد

بـآید کسی باشد

کـــہ وقتی صدایَتــ لرزید بفهمد

کـــہ اگر سکوتـــ کردے، بفهمد

کسی بـآشد

کـــہ اگر بهانه‌گیـر شدے بفهمد

کسی بـآشد

کـــہ اگر سردرد را بهـآنه آوردے برای رفتـن و نبودن

بفهمد به توجّهش احتیآج داری

بفهمد کـــہ درد دارے

کـــہ زندگی درد دارد

 

تاريخ چهارشنبه ۲۰ آذر۱۳۹۲سـاعت 23:9 نويسنده FARooGH♦

 

امشـَـب هـیچـی نـمے خـوآهـم !

نـﮧ آغـوشـتـ رآ

نـﮧ نـوازش عـآشقـآنـه اتـ رآ

نـﮧ بـوسـه هـآے شـیریـنتـ

فــَـقـَـط  بـیـآ

مےخـوآهـم تـآ سحـر بـه چشـمـآن زیبــــایتـ خیـره بـمــآنـم

هـمیـن کـآفـی استـ

بـرآے آرامـش قلبـــ بــی قـرآرم

تـــُــو فــَـقـَـط  بـیــآ

 

تاريخ یکشنبه ۱۷ آذر۱۳۹۲سـاعت 23:15 نويسنده FARooGH♦

 

چـقـــ ــدر خـوبــهــ

یـکـــ ـی بـــ ـاشـهـ

یـکــ ـــی بـــ ــاشـهـ کـــه بـغـلـتـــ کـنــــهـ

سـرتـــ ــو بـــ ــزاری روی قلبش

آرومــ ـتــ کـنــ ــــهــ

حـُــ ــرم نـفـس هــ ـــاش تـنـتـــ ُ داغ کـنــ ـــهــ

عـطـر دسـتـــ ــاش مـوهـاتــ ـــو نـوازش کـنــ ـــهــ

چـقــ ـــدر خـوبــ ــهــ

چـقـــ ـدر خـوبـــ ـهـ کــ ــهـ آرومـ دمـ گـوشـ بــگــ ـــهــ

عزیــ ـزمــ دوستـــ دارمـــ

 

تاريخ چهارشنبه ۱۳ آذر۱۳۹۲سـاعت 12:30 نويسنده FARooGH♦

 

گاهـــﮯ

حجم ِ בلتنگـﮯ ـهايَـ م

آنقدر زيــآد مـﮯ شـوב

ڪــﮧ دنيــا با تمامـ ِ وسعتش برايَــ م تنگ مـﮯشوב


בلتنگ ِ ڪـسـے ڪـﮧ گردش ِ روزگارش

بـﮧ مَــ טּ ڪـﮧ رسيـב از حرڪـت ايستاב


دلتنگ ِ ڪـسـے ڪـﮧ בلتنگـﮯـهايَـ م رـآ نديـב

دلتنگ ِ خوבمـ


خوבے ڪـﮧ مدتهاست گم ڪـرבه امـ

تاريخ یکشنبه ۳ آذر۱۳۹۲سـاعت 11:58 نويسنده FARooGH♦

 

گيــرَم تَمــامِ دُنيـــا بگويَند ما مــالِ هَم نيستيــم

ما به دَرد هَم نِمي خوريم

گيــرَم بَرايِ زير يِكــــ سَقف رَفتَن

عــِشق آخرين مِعيــارِ اين جَماعت باشَد

گيـــرَم دوست داشتَنِ بدون سَنـــَد ، حَرام باشــَد

عَجيب باشَد

باوَر نَكــَردنــي باشَد

گيـــرَم تا آخَرِ عُمر تـــَنهــا بِمانـــَم

گيــرَم هَرگِز دَستــانَت دَر دَستـــانَم قُفل نَشـــَوَد

گيــرَم آغوشَتـــــ هيچگــاه مالِ مَن نَشَـــوَد

مَن امّــا

گير اين "گيـــرَم" ها نيستـــَم

مَن تا اَبَد گيـــر چِشـــمانِ تو اَم

گيــرِ دوستــــ داشتَنَت

تاريخ دوشنبه ۲۷ آبان۱۳۹۲سـاعت 13:9 نويسنده FARooGH♦

 

قول داده اَم گاهـــﮯ هَر اَز گاهـــﮯ

 

فانـــوس یادَت را میاטּ ایـטּ کوچه ها بـﮯ چراغ و بـﮯ چلچلـﮧ روشَـטּ کنَم

 

خیالـت راحـَــت! مَـטּ هَماטּ منـــَــم؛

 

هَنوز هَم دَر این شَبهاے بـﮯ خواب و بـﮯ خاطـــِره

 

میاטּ این کوچـﮧها

 

ے تاریک پَرسـﮧ میزَنـَم

 

اَما بـﮧ هیچ سِتاره‌ے دیگـَرے سَلام نَخواهــَـم کَرد

 

خیالـت راحـَــت

 

تاريخ جمعه ۲۴ آبان۱۳۹۲سـاعت 1:11 نويسنده FARooGH♦

 

امشَــب


گریـﮧ مے کـُنم

بـﮧ یــآد ِ تـَمــآم ِ آטּ چیزے کـﮧ خوآستے و بـُودم

کـﮧ خوآستـَم و نـَبودے

امشـَـب

بـﮧ پــآس ِ تـَمــآم ِ تـَحقیرهــآیے کـﮧ

بـﮧ خــآطرت شـِنیدم و هـَنوز

شـِکست نـَخوردم

امشـَـب

بـﮧ یــآد ِ تــُ ـ ـ ـو

بـﮧ یــآد ِ دل ِ عــآشقَم

بـﮧ یــآد ِ طـَعم ِ تـَلخ ِ دوست دآشتـَטּ

امشـَـب

گریـﮧ مے کـُنم

 

تاريخ دوشنبه ۲۰ آبان۱۳۹۲سـاعت 21:57 نويسنده FARooGH♦

 

مـــَــن هَــــر روز وَ هَـــر لَـــحـظِـه نِــگَــرانـِت می شَـوَم

کِه چـِه می کُنی؟

کُجایی؟

دَر چِه حالی؟

پَنجِرِه اُتاقَم را باز میکُنَم وَ فَریاد می زَنَم

تَنهاییت برای مَن

غُصه هایَت بَرایِ مَن

هَمهِ بُغض ها وَ اَشکهایَت بَرایِ مَن

تـو فَـقَـط بِخَند

آنقَدر بُلند کهِ مَن هَم بِشنَوَم

صِدایِ خَندِه هایَت را

صِدایِ هَمیشهِ خوب بودَنَت را
...

 

تاريخ پنجشنبه ۱۶ آبان۱۳۹۲سـاعت 22:29 نويسنده FARooGH♦

 

حِسِـ قَشَنگیه

یِكیـ نِگَرانِتـ باشه

یِكیـ بِتَرسهـ از اینكه یه روز اَز دَستِتـ بِده

سَعیـ كُنه ناراحَتِتـ نَكنه،

حِسـ قَشَنگیه

قَشَنگه: یِهو بَغَلِتـ كُنه،

یهو   تویـ جَمعـ   دَر گوشِتـ بِگه دوسِتـ دارَمـ

بِگه كه حَواسَمـ بِهتـ هَستـ

حِسِـ قَشَنگیه اَزَتـ حِمایَتـ كُنه

 

تاريخ دوشنبه ۱۳ آبان۱۳۹۲سـاعت 19:24 نويسنده FARooGH♦

 

نیمـ ـہ شَبـ ـ اَستـــ ــ اتـ ـاقِ تـ ـاریڪـ

بـ ـآلِـ ـش פֿـیسـَـ ــم

دلِـه تَنــ ـگــم

פּ بـ ـآز مَنـَـ ـم

ڪِـ ـہ اَز בرב בلتَنــ ـگے

Ґمُچـ ـآلـ ـہ میشَــפּ

زیـــ ـــرِ پَتـــפּ

اُستـפֿـפּآטּ هایـَ ـم تیـــــــ ــــــر میکِشَـ ـدҐتمـ ـآ

تَــ ــرڪ ڪَرבטּ یـ ـآב تــــــ ــ ـــפּ

از تَـ ـرڪ اِعتیــــ ـــــــــاב هَـ ـم

!....سخت تر اَستــــــ

 

تاريخ پنجشنبه ۹ آبان۱۳۹۲سـاعت 21:23 نويسنده FARooGH♦

 

راه کـِـﮧ میـروے
 

عَقــَـب میـمــانَــم


نـَه بـَـرای اینـکـِـﮧ نـَخواهَـم با تــُـــو هـَـم قــَـدم باشَـم


میـخواهـم پا جاے پاهایـَـت بگــُـذارَـم
 

میـخواهـَـم مـُـراقبـَـت باشَم


میـخواهـَــم رد پایـَـت را هیچ خیابانـے در آغوش نکـِـشـَــد


تـــُــو فــَـقـَـط بـَــراے مـَـنے

 

تاريخ جمعه ۳ آبان۱۳۹۲سـاعت 20:0 نويسنده FARooGH♦

 

دلـ ـم آغـ♥ـوشـ ـت را مـےخـ ـواهد

تـ ـا دَر آטּ آِرآم وَ رآم

گـ ـوش کنـ ـم به صـ ـداےقـ♥ـلـ ـبت

و زنـ ـدگے کنـ ـم

در هـ ـواے نفـ ـ♥ـس هـ ـایـ ـت

و عـ ـاشـ ـق تـ ـر شـ ـوم

و نـ ـفس هـ ـایـ ـم بـ ـه شـ ـمــ♥ ـاره بیـ ـفتنـد

و بےقـ ـرار تـ ـر شـ ـوم

دلـ ـم مےخـ ـواهد بـ ـا ز تـ ـ♥ـو باشے

 

تاريخ چهارشنبه ۱ آبان۱۳۹۲سـاعت 12:35 نويسنده FARooGH♦

 

تــــ♥ــو کـﮧ مـﮯ خَــنـدﮮ

گوشـﮧ هــآﮮ لبــتــ

بـﮧ بـهـشتــ مـﮯ رسـآنـد مـَـرا

و تـَرآنـــﮧ قـلبــتــ دُنـیــآ را

بـﮧ لَبخــنـدﮮ آغِـشـتــﮧ مـﮯ کنــد

کـﮧ یــک لَحـظـه بـﮧ دنـیــآ مـﮯ آیـد

و بـراﮮ همیـشــﮧ

خـآطــره اَش

در ذِهــــטּِ جــآذبــﮧ مــآه و دَریــآ

مـﮯ مـانـــد و

هیـچ آسـمـــآنــﮯ

تــوآטּِ انـدآزه کـردטּِ

گرمـــآﮮ ِآטּ را نخـواهـد داشــ ــتــ !

 

تاريخ جمعه ۲۶ مهر۱۳۹۲سـاعت 19:50 نويسنده FARooGH♦

 

مـَלּ همـ ــآنـ َـم

خـوب تمـ ــآشـا ڪـُטּ

کسیڪـہ براے בاشتــنــتـــ

تمــامـــ شبـــ را بیـבار مـے مانـב

و با تـ ـویــے ڪـہ نیــستے حرف مے زنـב

کسیڪـہ

زانــو میــزنـב لبــہ تختــش و چشمــــانش را مــے بنـבَב

و تنــــهـا آرزویـــَش را براے

هـــزارمیـــن بـــــار بـہ خـُـــבا یـــاב آور مـــے شود

خـُــבا هم مثــل همیـــشهـ لبــــخنـב مے زنـב

از ایــטּ ڪـہ ×تـ ـــو × آرزوے همیشگے مـــטּ بوבے

 

تاريخ شنبه ۲۰ مهر۱۳۹۲سـاعت 13:44 نويسنده FARooGH♦

 
فــرقے نــבارב .. چــه ڪسے چــہ مے گــویــב ،

  " تــــــــــو " !! 

همــانــے ڪـہ همــیـشـہ

  " בوســتـش בارم "

 همــانـے ڪـہ تــا غــصـّـہ ام مے گیــرב  ســر و ڪلّـــہ اش پــیــدا مے شوב

 و تــا مــرا نـخنـבانـב  בســﭞ بـرבار نمے شوב

هـمـانے ڪـہ همــیــشـہ  پـــُـر اسـﭞ از

شـور و شـاבے و زنـבگے  

" تــــــــــو "

 همیشه هــمــانے

 

تاريخ جمعه ۱۲ مهر۱۳۹۲سـاعت 22:12 نويسنده FARooGH♦

 

بآورتـــ بِشَود یآ نـﮧ

روزﮮ مـﮯ رسُد کـﮧ دِلَتــ برآﮮ هیچ کَس؛

بـﮧ اَندآزه ﮮ مَـטּ تَنگــ نَـפֿوآهَد شُد

برآی نِگآه کَردَنمـــ

כֿـَندیدنمـــ

اَذیتـــ کردَنمــــ

برآی تَمآم لَحظآتـﮯ کـﮧ دَر کـ ـنارَم دآشتی

روزﮮ خوآهد رسید کـﮧ در حَسرَت تِکرآر دوبآره مَـטּ خوآهـﮯ بود

می دآنم روزﮮ کـﮧ نبآشَم
"هیچکَس تکرآر مـטּ نخوآهد شُد"

 

تاريخ یکشنبه ۷ مهر۱۳۹۲سـاعت 15:24 نويسنده FARooGH♦

 

میـــــــ ـان دِلتَنگــــــی هایَــــــم باشــ ـــــــ تا فَراموشَـــ ـــت نَکُــــــنَم

تا بــــه یاد داشـــ ـــته باشَمَـــــت

تا بویَـــ ــــت را حِــس کُنَـــــــم

تا بِــــــ ـدانَــــم که هَستـ ـــــی

تَـــــــ ـمامِ دُنیـــ ــــام قَلبَــــمه

دنیـــ ــــام باشــــ ـــه واسه تــ ـــــــو

تا بِدانــــ ـــی میانِ ثانیــــ ـــه هایِ دِلتَنگیـــــهامـــ تــــــو وجــــــ ــــود داریــــ ـــ

فَــقَط تـــ ــــو

 

تاريخ شنبه ۶ مهر۱۳۹۲سـاعت 11:6 نويسنده FARooGH♦
ےima